הגדרות

הגדרות »הגדרות דיון

בעמוד הגדרות הדיון אפשר לקבוע הגדרות הקשורות לתגובות בבלוג. אפשר להגיע להגדרות אלה דרך התפריט הגדרות > דיון.

ברירות מחדל

אפשרויות אלו קובעות את ברירות המחדל לתגובות ופינגים ברשומות ועמודים חדשים. אפשר לשנות אותן עבור כל רשומה ועמוד לפני או אחרי הפרסום, בהתאם לצורך.

שתי האפשרויות הראשונות מתייחסות לפינגים וטראקבאקים. האפשרות הראשונה, לנסות לשלוח הודעות לכל בלוג שקישרת אליו ברשומות, קובעת אם הבלוג ינסה לשלוח פינגים או טראקבאקים לבלוגים אחרים כשיש קישורים לבלוגים ברשומות שלך. האפשרות השניה, להציג קישורים לרשומות מבלוגים אחרים, קובעת אם הבלוג יקבל פינגים או טראקבאקים שנשלחו מבלוגים אחרים ויציג אותם כתגובות לרשומות או לעמודים שלך.

האפשרות השלישית, להרשות לקוראים להגיב על רשומות חדשות, קובעת אם רשומות ועמודים חדשים יהיו פתוחים או סגורים לתגובות כברירת מחדל.

↑ תוכן עניינים ↑

הגדרות תגובות נוספות

תחת הגדרות תגובות נוספות יש עוד מספר אפשרויות לשליטה בהתנהגות התגובות בבלוג:

המגיבים חייבים לכתוב את שמם ואת כתובת האימייל שלהם – אם אפשרות זו מסומנת, כל המגיבים יהיו חייבים לחתום על כל תגובה בשם ובכתובת אימייל (ראוי לציין שאין דרך לאלץ את המגיבים לחתום בכתובת האימייל או בשם האמיתיים שלהם). אם אפשרות זו לא מסומנת, מגיבים יוכלו לכתוב תגובות "אנונימיות".

צריך להרשם בשביל לכתוב תגובות – אם אפשרות זו מסומנת, רק קוראים שיש להם חשבון ב-WordPress.com יוכלו לכתוב תגובות בבלוג שלך. קוראים שירצו להגיב אך אין להם חשבון ב-WordPress.com יכולים כמובן לפתוח חשבון בקלות וללא תשלום, אך שלב נוסף זה עשוי להרתיע מגיבים רבים – לטובה ולרעה. אם אפשרות זו לא מסומנת, כל קורא יוכל להגיב בבלוג שלך.

לסגור תגובות ברשומות ישנות מ-[ ] ימים –  אם אפשרות זו מסומנת, רשומות יהיו פתוחות לתגובת רק למשך מספר הימים שנקבעו. ניתן להתאים אישית את מספר הימים במהלכן התגובות תשארנה פתוחות.

תגובות משורשרות בעומק [ ] רמות – אם אפשרות זו מסומנת, מגיבים יוכלו להגיב ישירות לתגובות של מגיבים אחרים, והתגובות תוצגנה לפי סדר היררכי ולא רק לפי סדר כרונולוגי. אנו ממליצים להפעיל את שרשור התגובות עם שלוש רמות שרשור לכל היותר – שרשור עמוק יותר לא יפעל כהלכה עם ערכות עיצוב רבות באתר.

לפצל תגובות למספר עמודים עם [ ] תגובות בעמוד, ולהציג את העמוד [ ] כברירת מחדל – עבור רשומות עם תגובות רבות, אפשרות זו מחלקת את תצוגת התגובות למספר עמודים, ומציגה קישורים לדפדוף בין העמודים. אפשר לקבוע את מספר התגובות שתוצגנה בכל עמוד, וכן את סדר הצגת העמודים. בכל מקרה, שרשורי תגובות לא יקטעו באמצע, אפילו אם כמות התגובות תחרוג מהמספר שהוגדר.

התגובות [ ] תוצגנה בתחילת העמוד – אפשרות זו קובעת אם התגובות תוצגנה בסדר כרונולוגי עולה או יורד. ניתן להציג את התגובה הישנה ביותר בתחילת העמוד ובהמשך את התגובות החדשות יותר (זו ברירת המחדל), או להציג קודם את התגובה החדשה ביותר ואת התגובות הישנות יותר אחריה.

↑ תוכן עניינים ↑

התראות באימייל

תחת התראות באימייל אפשר אילו התראות תשלחנה על תגובות חדשות בבלוג.

האפשרות תגובות חדשות שולחת למחבר הפוסט הודעה בכל פעם שמתפרסמת תגובה חדשה לפוסט שלו.  התראה זו נשלחת לכתובת האימייל שמוגדרת בפרופיל של מחבר הפוסט.

האפשרות תגובות שממתינות לאישור שולחת התראה על תגובות חדשות שנשלחו אך שעדיין ממתינות לפרסום. התראה זו נשלחת תמיד לכתובת שהוגדרה בעמוד הגדרות כלליות, בלי קשר למחבר הרשומה שעליה נכתבה הכתובה.

↑ תוכן עניינים ↑

פרסום תגובות

האפשרות ההנהלה חייבת לאשר כל תגובה קובעת כי כל תגובה חדשה צריכה לעבור אישור על ידי אחד המשתמשים שיש להם הרשאות לכך (בדרך כלל, מי שפתח את הבלוג). אם אפשרות זו מסומנת, התגובות לא תופענה בבלוג מיד עם כתיבתן.

האפשרות תגובות של מגיבים חדשים חייבות לעבור את אישור ההנהלה קובעת כי כל מי שכבר כתבו תגובה שהתפרסה בבלוג יוכלו לפרסם תגובות חדשות ללא אישור, ורק תגובות של מגיבים חדשים תצטרכנה להמתין לאישור. אפשרות זו מקטינה את הסיכויים לתגובות לא ראויות, אך לא מחייבת התעסקות מתמדת באישור תגובות כמו האפשרות הקודמת.

↑ תוכן עניינים ↑

טיפול בתגובות

תחת טיפול בתגובות מרוכזות מספר אפשרויות להתאמה אישית של מנגנון אישור התגובות בבלוג.

האפשרות לא למחוק תגובות זבל מרשומות ישנות מאפשרת למתן במעט את מנגנון סינון התגובות של אקיזמט. אם אפשרות זו לא מסומנת, אקיזמט ימחק מיד כל תגובה חשודה על רשומות בנות יותר מ-30 יום. אם אפשרות זו מסומנת, אקיזמט יעביר את התגובות החשודות לרשימת תגובות הזבל, אך לא ימחק אותן מיד.

האפשרות תגובות שמכילות יותר מ-[ ] קישורים תועברנה לתור התגובות לאישור יוצרת מענה ראשוני פשוט לתגובות זבל. מכיוון שתגובות זבל רבות מכילות קישורים רבים בעוד שתגובות לגיטימיות בדרך כלל מכילות קישור אחד לכל היותר, סינון תגובות לפי מספר הקישורים הוא אמצעי אפקטיבי לאיתור תגובות זבל. ברירת המחדל היא שני קישורים, אך אפשר לבחור כל מספר אחר.

בשדה הטקסט הגדול אפשר להגדיר רשימת מונחים להעברת תגובות לאישור. כל תגובה שמכילה את אחת המונחים שברשימה בכל אחד משדות התגובה או בכתובת ה-IP של המגיב תעוכבנה ותועברנה מיד לאישור. יש לכתוב מונח אחד בכל שורה.

סינון התגובות פועל גם עם חלקי מילים מרשימת המונחים להעברת תגובות לאישור. לדוגמה, אם באחת השורות מופיע המונח "pr", כל תגובה שמכילה את המילים "wordpress" או "program" תעוכב ותועבר לאישור.

↑ תוכן עניינים ↑

רשימה שחורה

רשימת המונחים תחת רשימה שחורה פועלת בדיוק כמו רשימת המונחים תחת טיפול בתגובות, רק שבמקום להעביר תגובות לאישור, המונחים ברשימה זו יעבירו את התגובות לרשימת תגובות הזבל.

↑ תוכן עניינים ↑

מענה לתגובות אימייל

האפשרות ההנהלה יכולה לפרסם תגובות על תגובות באימייל מאפשרת לפרסם תגובות לאתר דרך האימיילים שנשלחים כהתראות על תגובות חדשות. במקום לפתוח את הבלוג ולכתוב תגובה בדפדפן, אפשר פשוט לשלוח אימייל בתגובה להתראה (עם הכפתור Reply בתוכנת האימייל), ולכתוב את התגובה בתוכן ההודעה. מידע נוסף על אפשרות זו נמצא בעמוד כתיבת תגובות על תגובות באימייל.

כדי להשתמש בפיצ'ר הזה, צריך לסמן את האפשרות תגובות חדשות תחת התראות אימייל.

↑ תוכן עניינים ↑

רישום לקבלת תגובות באימייל

האפשרות מגיבים יכולים להרשם לעדכונים על תגובות באימייל בעת כתיבת תגובה מוסיפה לטופס כתיבת התגובה תיבת סימון, באמצעותה מגיבים יכולים להרשם לקבלת עדכונים על תגובות חדשות באימייל. מגיבים שיסמנו את התיבה יקבלו עדכונים באימייל על כל תגובה חדשה שתתפרסם אחרי התגובה שלהם. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.

↑ תוכן עניינים ↑

רישום מנוי לבלוג

האפשרות מגיבים יכולים להרשם לעדכונים באימייל על רשומות חדשות מהבלוג בעת כתיבת תגובה מוסיפה לטופס כתיבת התגובה תיבת סימון, באמצעותה מגיבים יכולים להרשם לקבלת עדכונים באימייל על רשומות חדשות בבלוג. מגיבים שיסמנו את התיבה יקבלו עדכונים באימייל על כל רשומה חדשה שתתפרסם בבלוג. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.

↑ תוכן עניינים ↑

אוואטרים

אפשרויות אלה קובעות כיצד יוצגו אוואטרים בבלוג שלך.

תצוגת אוואטרים: אפשרויות אלה קובעות אם אוואטרים יוצגו בבלוג שלך.

צנזורה לאוואטרים – דירוג מרבי: תחת צנזורה לאוואטרים, אפשר לנסות למנוע הצגה של אוואטרים עם תוכן פוגעני. ארבעת האפשרויות קובעות את הדירוג המרבי של אוואטרים שאפשר להציג בבלוג שלך. G זה הדירוג הנמוך ביותר, של אוואטר שלא אמור להחשב פוגעני כלל, ו-X זה הדירוג הגבוה ביותר, של אוואטר שנחשב פוגעני באופן בוטה. את הדירוגים קובעים המשתמשים עצמם, כשהם בוחרים לעצמם את האוואטר.

אוואטר ברירת מחדל: תחת אוואטר ברירת מחדל אפשר לבחור את התמונה שתוצג עבור משתמשים שאין להם אוואטר. שלושת האפשרויות האחרונות הם מחוללי אוואטרים אוטומטיים – הם מייצרים תמונה ייחודית לפי פרטי המשתמש. התמונות שהם ייצרו יהיו דומות לתמונות שמופיעות בעמוד, אך לכל משתמש תהיה תמונה קצת שונה.

Still confused?

Contact support.

%d בלוגרים אהבו את זה: